Mossefossen kraftverk

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Mossefossen kraftverk i Møllebyen, med Konventionsgården bak til venstre for Storebro. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.

Mossefossen kraftverk, Fossen 5 - 7, er et elvekraftverk som ligger i Mossefossen nord for Storebro. Det ble etablert i 1985. Kraftverket har en installert effekt på omtrent 3 megawatt. Mossefossen ANS, som igjen eies av Sarpsfoss LTD, eier og driver kraftstasjonen, mens Glommen og Laagens Brukseierforening regulerer vannstanden i Vansjø. Mye vann slippes ut når vannstanden i Vansjø er for høy. Fallhøyden i Mossefossen er 20 meter. Normalproduksjon er 12 millioner kwh i året.

I 1986 ble det gjort en fradeling av tomten som kraftverket står på. Eiendommen ble overdratt fra Moss Aktiemøller til Mossefossens Kraftverk. Tomten består dels av Fossen 7 og deler av nr. 5.Tomteareal er 1222 kvm.

Det første vannverket i Moss kom i drift i 1876. Østfolds første kraftstasjon ble bygget i Mossefossen i 1883. Men flere hundre år tidligere la fossen grunnlaget for industrien i Moss med bl.a. sagbruk og møller, senere jernverk, bryggerier og brennerier, mølleindustri, cellulose- og papirindustri, skipsbygging og glassverk.

Kilde:

  • Moss Avis

EV