Roer-gårdene

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Roer-gårdene omfatter Roer Mellom, Roer Nordre, Roer Søndre og 2 gårder Roer Østre. Gårdene ligger langs Roersveien, syd for Rygge stasjon. Antagelig ble gården ryddet i Yngr Steinaler eller Bronsealderen.

Navnet Roer har sannsynligvis sammenheng med at Kurefjorden i tidligere tider ble kalt Roden eller Rodenfjorden, fjorden man rodde på. Det kan også tenkes at navnet har sammenheng med at man kunne ro på Kureåa.

Området ligger fra 12 til 18 meter over havet og ble sannsynligvis dyrket opp en gang i jernalderen, se Jernalderen i Rygge. Jordsmonnet består mest av silt og sand og litt leire.

Vanning har revolusjonert jordbruket i hele Rygge. Ca. 90 % av arealet i gamle Rygge kommune er dekket av vanningsanlegg. Vannet kommer fra Vansjø, pumpes opp i flere bekker, blant annet Kureåa, som bukter seg gjennom Rygge og bringer vann til vanning på mange av gårdene i bygda.

Det var i lange tider vanlig at folk tok navn etter gården hvor de bodde eller gården de stammet fra. Mange av Roer-gårdenes eiere heter Roer til etternavn, men det betyr ikke nødvendigvis at de er i slekt.


Kilder:

  • Opstad, Lauritz: Rygge, Bind 2, Bygdehistorien i Rygge inntil 1800. Utgitt av Rygge Sparebank, 1997.


IE, AS