Roer-gårdene

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Roer-gårdene omfatter Roer Mellem, Roer Nordre, Roer Søndre og 2 gårder som begge heter Roer Østre (gården ble delt mellom to brødre i 1835): Roer Østre gnr 108, bnr 2 og Roer Østre gnr 108, bnr 5. Gårdene ligger langs Roersveien, syd for Rygge stasjon. Området ligger fra 12 til 18 meter over havet. Antagelig ble gårdene ryddet i yngre steinalder eller bronsealderen, se Steinalderen i Rygge og Bronsealderen i Rygge. Jordsmonnet består mest av silt og sand og litt leire. Navnet Roer har sannsynligvis sammenheng med at Kurefjorden i tidligere tider ble kalt Roden eller Rodenfjorden, fjorden man rodde på. Det kan også tenkes at navnet har sammenheng med at man kunne ro på Kureåa.

Vanning har revolusjonert jordbruket i hele Rygge. Ca. 90 % av arealet i gamle Rygge kommune er dekket av vanningsanlegg. Vannet kommer fra Vansjø, pumpes opp i flere bekker, blant annet Kureåa, som bukter seg gjennom Rygge og bringer vann til vanning på mange av gårdene i bygda.

Det var i lange tider vanlig at folk tok navn etter gården hvor de bodde eller gården de stammet fra. Mange av Roer-gårdenes eiere heter Roer til etternavn, men det betyr ikke nødvendigvis at de er i slekt.


Kilder:

  • Opstad, Lauritz: Rygge, Bind 2, Bygdehistorien i Rygge inntil 1800. Utgitt av Rygge Sparebank, 1997.


IE, AS