Skipsvrak

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Skipsvrak rundt Jeløy Det ligger et tjuetalls skipsvrak i Mossedistriktet. Tre av dem ble senket som en direkte følge av krigshandlinger under 2.verdenskrig.

Det mest kjente vraket er Nordvard, som ligger i Mossesundet, men også Perseus og Svein I. Lekteren Denofa 13 er et yndet dykkemål på Nes.

Perseus: 14.desember 1944 smeller det i Værlebukta. Kvelden og natten før hadde engelske fly lagt miner i Oslofjorden, og ivrige tyske minesveipere rydder i Værlebukta. Minesveiperne er noe udyktige og ender opp med å sveipe to miner i skroget på dampskipet Perseus som går raskt til bunns. Ingen omkommer i eksplosjonen, men skipet er ødelagt og blir liggende med styrhuset over vann til etter krigen. Etter mye frem og tilbake blir skipet endelig hugget opp på stedet, og deretter sprengt for ikke å hindre fergetrafikken mellom Moss og Horten. Restene av Perseus ligger i dag midt i Værlebukta og er merket av på Sjøkart.

Det ligger også et vrak i Bevøysundet nord på Jeløy. Dette er trolig en jakt som var på vei til Kambo mølle under krigen, og som fikk motorproblemer på vei ut av Bevøysundet. Skipet blåste inn mot land, traff fjellet og gikk ned på 30 meters dyp. Mannskapet berget seg i land på Jeløysiden. Lasten ble berget av folk i Son, og brukt som dyrefor.

Vraket av barken "Pallas" ligger utenfor Bredebukt på Søndre Jeløy, der skuta gikk ned i 1919.

Ved Kjellandsvik ligger det mange vrak, siden Moss Mekaniske Verksted og Norsk Bjergningskompani brukte stedet som dumpingplass for gamle vrak. Der ligger også vraket av bergingslekteren Hans, MS Solodd og to flytedokker som tilhørte Moss Mekaniske Verksted.

I 1926 ble det funnet et gammelt skipsvrak på strandlinjen på Jeløy mot Gullholmensundet. Etter å ha dokumentert vraket med fotografier, ble det begravet i sanden igjen på to meters dybde, ca. 20 meter fra stranden. Det ble spekulert i om båten kunne ha fungert som ferge mellom øst- og vestsiden av Viken. Båten ble lokalisert igjen i år 2000. Da viste det seg at båten var fra 1300-tallet.


dykkepedia kan du lese mer om skipsvraket Perseus: Perseus

dykkepedia kan du lese mer om skipsvraket Svein I : Svein I

Her kan du se video fra vrakfunnet av Svein I: Vraket av Svein I


Kilde:

  • Dan Kåre Engebretsen
  • Jon Gundersen: Kubberød og Bergersbor på Jeløy
  • Historie- og navnkart over Moss

---

EV