Værne Kloster kulturlandskap

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Værne Kloster Kulturlandskap ble utpekt av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet i 2017. Området er på 31 kvadratkilometer og avgrenses av Oslofjorden i vest, Vansjø i nord og større skogkledde koller mot Larkollen i sør. Departementene ønsket å fremheve et herregårdslandskap i Østfold, og valget falt naturlig på Værne Kloster-området. Rundt Værne Kloster ligger det store jorder. Den nordre delen preges av åkere, bygnings- og hageanlegg og markante alleer. Herskapelige gamle bygninger. I sørenden er det jordbrukslandskap med mindre eiendommer, bekker og lunder og kantsoner. Lengst sør ligger indre del av Årefjorden med skogsområder i vest og nordvest. Her er mange fornminner som rester etter munkeklister og flere gravhauger. Det totale området omfatter også jordbruksområdene rundt Rygges middelalderkirke og sørover til Botner, samt deler av Raet.

Området har et bredt spekter av kulturminner og naturverdier. Pilgrimsleden går gjennom området.


Kilde:

  • Fylkesmannen i ØstfoldEV