Vansjø Vannverk

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Vansjø Vannverk er en del av MOVAR (Mosseregionens Vann Avløp og Renovasjon). Vansjø Vannverk produserer drikkevannet til ca 70.000 innbyggere i Moss, Råde og Vestby og drives av MOVAR. Anlegget ligger ved Huggenes i Rygge.


Vannet fra Vansjø passerer gjennom flere rensetrinn i vannverket før det sendes ut på ledningsnettet som drikkevann. Til tross for at Vansjø er i en vanskelig tilstand forurensningsmessig, produserer Vansjø Vannverk et av landets reneste drikkevann til ca. 70 000 personer. Kvaliteten på råvannet varierer hele tiden som følge av naturlige sesongvariasjoner med varierende vær og temperaturer.


Hovedinntaket ligger i Storefjorden i Råde med inntak på både 12 og 25 meters dybde. Normalt benyttes inntaket på 25 m. Inntaket er plassert i den delen av Vansjø med best råvannskvalitet. Vannverket har også et reserveinntak som ligger ved Kjellerød i Vestfjorden. På veien fra renseanlegget går vannet gjennom rørledninger, pumpestasjoner og høydebasseng. Vansjø Vannverk og vannforsyningssystemet er regnet som et av landets mest teknologisk avanserte vannrenseanlegg. Det benyttes klor og ultrafiolett stråling for å unngå sykdomsfremkallende organismer i drikkevannet.


I 2004 inngikk Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og MOVAR en samarbeidsavtale om forsyning av reservevann.

Det ble satt i gang en prosess med å bygge ledningsnett for å knytte vannverkene til disse anleggseierne sammen. Reservevannsledningen ble lagt i forbindelse med utbygging til fire felts motorvei gjennom Østfold. Den ble offisielt åpnet 5. november 2010 og gjør at Sarpsborg og/eller Fredrikstad kommune kan bistå MOVAR med vannleveranse til Mosseregionen og motsatt. Driftskontrollsentralen for anlegget er plassert på Vansjø Vannverk og anlegget driftes av MOVAR sitt personell.


Kvaliteten på råvannet varierer hele tiden som følge av naturlige sesongvariasjoner med varierende vær og temperaturer.


Kilde:

  • MOVARTekst: Elisabeth Vogt