Torderød gård

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Torderød gård med hovedbygning, anneks og lekestue i april 2014. Til venstre ses "kongesteinen", signert av kong Harald V ved hans besøk på Torderød under Moss bys 275-årsjubileum i august 1995. Fotograf: Bjørn Wisth


Torerød interiør. (2020) Foto JK
Torerød interiør. (2020) Foto JK
Torerød interiør. (2020) Foto JK
Torderød gård på Jeløy. Bildekilde: Postkort fra Moss 1904 / Fotograf: Gust. Lindman

Torderød gård, Torderødalleen 11 på Jeløy. Det opprinnelige navnet Thordruga betød opprinnelig "møkkadynge" eller "skrothaug".

Historisk emaljeskilt gitt av Selskabet til Moss Bys Vel. Fotokopi: Bjørn Wisth, 2014.
Torderød gård slik den skal ha sett ut rundt 1790. Bildekilde: Moss kommune / Moss bys historie bind 2
Minnestein over Elisa Chrystie (1832-1904). Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.
Elisa Chrystie var den siste av Chrystiefamilien som bodde på Torderød gård. Fotograf: Bjørn Wisth, 2014.

Gården ble ryddet før vikingetiden og ble omtalt skriftlig første gang i 1338. Da var gården liten, snaut en halvgård. På sitt mektigste strakk gården seg fra Reiertangen i syd til Rosnes i nord. I middelalderen ble Grimsrød, Helgerød, Krosser og Orkerød skilt ut. Hovedbygningen ble bygget som sommerbolig for kjøpmann David Chrystie senior i ca 1750-1760 i rokokko-stil. Ombygd til empire i 1823. Fra 1886 og fremover ble jordveien stykket ut til boligtomter.

Hovedbygningen ble fredet i 1924. Mogens Oppegård kjøpte huset i 1938. Under krigen ble huset brukt tidvis til skole og Jeløy Sanitetsforenings helsestasjon. Moss kommune kjøpte Torderød for kr. 300.000,- i 1952. Hovedhuset ble i en overgangsordning brukt som barneskole. Fra 1962 til 1987 delte Moss Husmorskole huset med en spesialskole for barn med lærevansker.

I 1990 ble Torderød sete for American College of Norway, en avdeling av Augsburg College i Minnesota. (ACN flyttet senere til Konventionsgårdens bakbygning) Nå brukes huset til kommunens representasjon og leies ut til private arrangementer. Bygningen er fredet. Torderød gård består i dag av hovedbygning, anneks (fra 1820-årene), tun og park.

Torderød-parken er distriktets eneste rendyrkede barokkhage, og betegnet som "det betydeligste hageanlegg på Jeløen". Hageanlegget besto av to enheter. Den ene bundet til hovedbygninger med alleer etter et strengt aksesystem. Det andre var et terrasseanlegg nord for gårdstunet. Ved den engelske landskapshagen "Lunden" ligger nå åtte gravplater fra familien Chrystie, takket være Torderød Gårds Venner.

I 2015 ble deler av rosehagen ved Tomb gård flyttet til Torderød. Parken er regulert til Spesialområde for bevaring. I 2020 ble annen etasje restaurert fra å ha vært kontorer tilbake til tiden med ballsal og stuer. Stilen er nå satt tilbake til 1700-tallet. Under restaureringen ble det benyttet gammel byggeteknikk og materialer som ble brukt på 1700-tallet, med smidde spiker og tapeter fra tidligere tider som er trykket opp igjen. Men lys og varme er modernisert for lavere energiforbruk.

Kilder:

  • Moss Bys Historie
  • Ragnar Hagen
  • Arnulf Johannessen: Torderød gård og andre Chrystie-hjem
  • Moss AvisEV