Hoppbakker i mosseområdet gjennom tidene

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Hoppsport har vært populært blant gutter helt siden Huseby-rennene startet i Christiania i 1880 -åra, som forløperen til Holmenkollrennene. Selv om de fleste ikke hadde egne hoppski, laget unge gutter svært mange bakker i mosseområdet, der man kunne hoppe fra 6 -60 meter. En del av bakkene hadde stillas som ovarenn, men det gjaldt ikke alle. Her følger en oversikt over de 25 viktigste hoppbakkene som har eksistert de siste 100 årene:

Klommestensbakken er en av de eldste bakkene, den gikk fra nåværende Klommestensbakken 18 og ned på Ørejordet.

Bredalbakken lå litt nord for Klommestensbakken, mellom Jordmor Eriksens vei og Solveien.

Soliebakken lå i Solielunden, på kollen i østre del av Ørejordet.

Ørehavnbakken lå nord for Østre Øre, fra den krappe svingen i Øreveien og ned til Soliebukta i Vansjø.

Himmelspretten lå i Gernerlunden, med hoppet nær der Sturlas vei 1 ligger i dag. Bakken var beryktet, da den sendte hopperne "rett til himmels"

Robybakken lå nedenfor Himmelspretten, nær nåværende Carl Jenssens vei 4.

Kallumbakken lå på vestsiden av Kallumtoppen, ned mot nåværende Ringveien 9 b.

Gropa lå på sørsida av nåværende Steinullbakken, ned dit Elkem Rockwool ligger i dag.

Kleiva lå på Skarmyrfjellet, fra nåværende Bytårnet ned mot Sandløkka (lekeplassen sør for Fjellveien).

Orionbakken lå nord for Moss Verk, ned mot Verksløkka.

Patterødbakken lå ved Patterødtjernet, bak nåværende Mosseporten senter.

Myrabakken (også kalt Krapfossbakken) lå ved nåværende Pottemakerveien.

Skansebakken lå der Skansebakken går opp til Thorbjørnsrød skanse.

Bjørnevollen var skibakken for guttene på Kambo.

Myrakollen lå på østsiden av Bjerget, ned mot den nåværende parkeringsplassen ved Innfartsveien.

Arnebakken lå i Nesparken, med unnarennet nordover mot Rundhuset. Den var oppkalt etter rådmann Arne Magnussen og var i bruk fra 1953 til ca. 1970.

Dassebakken lå rett sør for Hoppern skole og krysset nåværende Th Kittelsens gate.

Reierbakken lå i skråningen litt lenger sørvest, sør for nedkjørselen til Reier gård.

Torderødkleiva lå der gangstien fra Jeløy kirke går ned til Folke Bernadottes gate.

Pettersbakken gikk også ned fra Bellevue-åsen, litt nord for Torderødkleiva.

Jederbakken lå ved nåværende Eriksbakken, fra Ole O. Lians gate ned til Orkerødgata.

Orkerødbakken lå i skogen nord for Orkerødtjernet.

Sandgropa lå like ovenfor Moss Roklubbs anlegg på Rosnes gård.

Store Refsneskollen hadde ovarennet fra nåværende Utsynet 52 og gikk ned til nåværende Refsnesalleen 87,

Lille Refsneskollen hadde unnarennet ned til nåværende Kalven på Refsnes.

Mossebakken lå sør for Innfartsveien ved Mosseporten-tunnelen og var Moss Skiklubbs offisielle bakke fra 1928-58. Ny bakke ble bygget 1959 og fungerte til den ble ødelagt av hærverk i 1980-åra og senere revet.

Hyttebakken er i dag ungdommens eneste "profesjonelle" bakke, bygget ved Skihytta i 2002. Unge hoppere som vokser fra denne, må i våre dager søke utenbys for å drive hoppsport.


Kilde:

  • Moss skiklubb gjennom 75 år, 2003Artikkelen er skrevet av: Jørgen Ludvigsen (JL)