Kanalen

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Kanalen søndre del. (2019) Foto JK.
Kanalen nordre del. (2007) Foto JK.
Kanalen cirka 1910 sett fra Sjøbadet og nordover. Fotokilde: Moss 1814 - 1914, Jens Rennord Schreiner, 1914 / fotograf WS & Co

Kanalen mellom Moss og Jeløy ble åpnet 6. november 1855. Da slapp seilskutene å gå rundt Jeløy og vente på skifte i vindretningen. Allerede før nyttår hadde 84 store og 50 mindre skuter gått gjennom kanalen, så behovet var tydelig. Tollboden ble bygget i 1859 på bysida tett inntil brua.

Kong Christian IV befalte allerede i 1647 at det skulle undersøkes om det kunne graves en kanal gjennom Værlesanden. Men anlegget ble startet først i 1812 – og stoppet samme år av økonomiske grunner. Abeidene ble gjenopptatt noen tiår senere. Første vinter ble stein sprengt ut. Påfølgende sommer ble moloen bygget to fot under lavvann, pæleverk satt ut i Sundet, en klaffebro bygget og mudring begynt utenfra og innover. Neste år ble moloen fullført, mudringen fortsatte og 1/4 av Kanalen ble gravet ut nordfra. Fire år tok det før arbeidet var ferdig. Norges første kanaldirektør, Alexander Josef Waligorski (født i Polen i 1802, innvandret 1838, død 1873) ledet planleggingen og utgravingsarbeidet i 1854-55. Kanalen ble offisielt åpnet 6. november 1855, med bro fra Gjeløegaden til Værftsgaden på Jeløya. Etter utgravingen ble det liggende en kjempemessig haug ved siden av broen. På toppen sto det en stor mast med ballonger på toppen for å varsle skipene om Kanalen var klar for gjennomfart eller ikke. Seks faste bromenn sveivet opp broen for skip som skulle gjennom.

Under gravearbeidene støtte man på en rekke av store steiner som tyder på at det var et vadested fra tiden før landhevingen gjorde Jeløy landfast.

Det ble etter hvert nødvendig med mange reparasjoner og forbedringer. Kanalen ble gjort dypere i 1887, og det ble bygget ny kanalbro til en pris på kr. 61.000,- i forlengelsen av Helgerødgata i 1888, så man regner med den endelige ferdigstillelsen først i 1892. Da var også kaia ved Tollboden helt fornyet. Fyrlykten på vestre kanalmolo ble satt opp i 1888.

I toppåret 1894 passerte over 6.000 båter gjennom kanalen. Fra å være en handelsby, ble Moss også en sjøfartsby, og det ble startet med skipsbygging i større skala på Jeløy fra 1870, på kanalens nordside. Dagens bro over kanalen ble innviet i 1957 og stengt for åpning i 1975.

Gjestebryggen ble på 1970-tallet bygget langs steinmuren på bysiden syd for broen, og senere forlenget også nord for broen. I 1980 ble kanalbredden på Jeløysiden rehabilitert etter at det var forfalt gjennom mange år.

Fra 2013 til 2020 disponerte Sjøredningskorpset brotårnet.

Kilder:

  • Ørnulf Ree: Moss før og nu
  • J.H. Vogt: Fra småbylivet i Moss, 1946
  • Kjell Henriksen: Om kanalen i Moss i Strandsitteren nr. 2, 2011
  • Wikipedias artikkel om A.J. Waligorski.EV og JL