Værlebrygga

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk
Værlebrygga og Moss havn en sommerdag i 2006. Foto: Moss Dagblads arkiv / Moss by- og industrimuseum. Fotograf: Ernst Rolf

Værlebrygga er en viktig del av Moss havn og ligger ved Kanalens østside. Den første brygga i Værla ble anlagt allerede i 1716. Men det er ofte værhardt der og brygga ble ødelagt flere ganger. En ny brygge ble bygget i 1827/28. Den ble rasert da kanalen ble gravet ut i 1850-årene. En båthavn som ble anlagt av kommunen i 1890-årene ble ødelagt av storm. Alle trebryggene var slått løse og drev inn på stranden, hvor samtlige båter unntatt tre ble knust. Bølgene brøt helt inn til husene i Strandgaten, og sjøen sto mange steder over gulvene.

Den nåværende brygga ble bygget (1916 – 1921). Da begynte stadsingeniør Stabell og hans medarbeidere å planlegge ny brygge. I 1921 sto den nye brygga ferdig med ny molo langs Strandgata, blant annet for å begrense uværsherjinger. Da ble også havneutbyggingen flyttet fra Mossesundet til Værla. Brygga var 250 meter lang og sjødybden langs brygga er 8 meter. Den nåværende brygga ble utvidet og forlenget i 1968. Vestsiden mot kanalen brukes kun av Bastøfergene. Østsiden brukes av den elektriske og førerløse transportfergen.

Kilde:

  • J.H. Vogt: Moss Avis gjennom 100 år
  • O.P. Nyquist: Mossiana fra ældre tider
  • Moss Historielags kulturminnekart

EV og JL