Moss og omegn kvinneråd

Fra Moss byleksikon
Hopp til navigeringHopp til søk

Moss og Omegn Kvinneråd - for frivillighet og inkludering ble stiftet i 1904 som en upolitisk sammenslutning av kvinneorganisasjoner i Moss og enkeltmedlemmer. Kvinnerådet ble stiftet som et ledd av Norske Kvinners Nasjonalråd, som igjen var en del av det Internasjonale Kvinnerådet. Formålet var å organisere og lede et planmessig arbeid for å styrke kvinners rettigheter og utvide kvinners kjennskap til samfunnsspørsmål.

Norske Kvinners Nasjonalråd ble oppløst i 1990, og da ble de fleste kvinnerådene rundt om i landet nedlagt. Men i Moss bestemte rådet seg for å fortsette fordi Kvinnerådet hadde stiftet og driver fortsatt Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Hverdagsliv for eldre og Home-Start. Home Start ble i 2019 skilt ut fra Kvinnerådets ansvar og overlatt til Kirkens Bymisjon.

Kvinnerådet støttes av foreningene Ladies Circle Moss, Moss Soroptimistklubb, Rygge Soroptimistklubb, Moss og Jeløy Sanitetskvinner og Moss Sogn. Dessuten en rekke enkeltmedlemmer. Kvinnerådet har seks fast ansatte og flere hospitanter, og administrerer flere hundre frivillige. Moss kommune finansierer driften. Kvinnerådet står også for flere åpne arrangementer.

Dagens formålsparagraf handler om å stimulere til økt frivillig engasjement både blant menn og kvinner, skape sosiale møteplasser, og arbeide for likestilling, likeverd og tilhørighet i fellesskapet for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisk og sosial bakgrunn, evner og forutsetninger.

Kilde:

  • Moss og Omegn Kvinneråd

EV